C X Silver Gallery

Cai Xi » cai_xi-jingang_pagoda-1982july

Jingang Pagoda, by Cai Xi, 1982, oil on paper

Jingang Pagoda, by Cai Xi, 1982, oil on paper