C X Silver Gallery

Cai Xi » cai_xi-qingdao_trees-1981

Qingdao Trees by Cai Xi, 1981, oil on paper

Qingdao Trees by Cai Xi, 1981, oil on paper