C X Silver Gallery

Cai Xi » cai_xi-zhejiang_village-1982march

Zhejiang Village, by Cai Xi, 1982, oil on paper

Zhejiang Village, by Cai Xi, 1982, oil on paper