C X Silver Gallery

Multimedia fine art contemporary artists and publisher

Cai Xi » cai_xi-da_li_tang_chongqing_1979

Da Li Tang by Cai Xi, 1979, gouache on paper

Da Li Tang by Cai Xi, 1979, gouache on paper